villus

İnce bağırsaktaki villusların önemi nedir?

İnce bağırsaktaki villuslar, molekül olmuş besinlerin emilimini kana geçişini sağlayarak önemi çok fazladır. İnce bağırsaklarda villuslar bulunmasaydı, besinler emilemez, emilerek kana karışması gereken besinler, faydalı kısımları alınamadan dışarı atılırdı. Villus nedir?  Kelime olarak latinceden gelir tüy demektir. İnce bağırsağın iç yüzeyinde bulunan kılcıklara denir Villuslar ince bağırsağın iç yüzeyinin daha geniş olmasını sağlarlar.