ablasyon

Isıl Parçalanma Nedir?

Bir gerecin, piroliz, ısıl ayrışma, kar­bonlaşma, süblimleşme, erime ve bu­harlaşma gibi ısıl etkiyle yok olması (ablasyon da denir). Bir uzay taşıtının kinetik enerjisi çok büyüktür. Saniyede 11,2 km hızla (Yer yörüngesinden kurtulma hızı) yer de­ğiştiren bir uzay gemisi için bu ener­ji, 100 km/s hızla ilerleyen 5 000 ton­luk 300 trenin kinetik enerjisinden bü­yüktür. Dolayısıyla bu […]