Ağırlık

Kütle ile ağırlık arasında ne fark vardır? Kütle ve ağırlık nasıl ölçülür?

Ağırlığınız ve kütleniz aynı mıdır? bu konuda biraz açıklık getirmeye çalıştığımız gibi; Dünya’da ağırlığı 441 N olan bir cismin, Ay’da 73,5 N olduğu ölçülmüştür. Dünya’nın çekim kuvvetinin Ay’ınkinden 6 kat daha fazladır. Halbuki o cismin kütlesi dünyada da ayda da aynıdır değişmez. Dünyada 45 kg kütlesi olan bir cismin ayda da kütlesi 45 kg’dır. Bir […]

Ağırlığınız ve kütleniz aynı mıdır?

Biz bu ikisine birbirine çok karıştırmaktayız. Kütle için çoğu zaman ağırlığı kullanmaktayız. Ağırlığın bir kuvvet birimi olduğunu hep karıştırırız. Kütlemiz ve ağırlığımız aynı şeyler değildir. Aradaki farklar; 1- Bir maddenin değişmeyen madde miktarına kütle denir. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. 2- Kütlenin ölçümü eşit kollu terazi ile yapılır. Ağırlık ölçümü ise […]