Atilla

Avrupa Hunları ve Atilla

Asya Hunlarının yıkılmasından sonra Avrupa’ya yerleşerek, büyük ama kı­sa ömürlü bir imparatorluk kuran Hunlar, Avrupa Hunları diye adlandırılır. İ.Ö. 54’te Asya Büyük Hun İmparatorluğu’nun Güney ve Kuzey Hun Devle­ti olarak ikiye ayrılmasından sonra Güney Hun Devleti Çin egemenliğine girdi; Tan-hu Çi-Çi yönetimindeki Ku­zey Hun Devleti ile Çin arasında baş­layan mücadele sonunda Çin ordula­rı İ.Ö. 36’da […]