Bedir

İslam Bedir Savaşından Hz. Muhammed’in Vefatına Kadar

Bedir savaşı Medine’de İslam Dini böylece güçlenirken, Mekke’de de ona karşı düşmanlık güç buluyordu. Hz. Muhammed bu düşmanlığa karşı bir önlem olmak üzere, seriye adı verilen küçük savunma birlikleri kurup onla­rı Medine dışında, hazır kuvvet gibi bekletti. Ramazan ayı içinde ilk büyük olay patlak verdi. Ebu Süfyan adlı Mekke­li soylu, değerli mallar taşıyan bir ker­vanı […]