Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bedri Rahmi Eyüboğlu Hayatı Sanatı ve Eserleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk ressamı ve ozanı (Görele, 1911- İstanbul, 1975). Trabzon Sultanisi’nde orta öğrenim gören Bodri Rahmi Eyüboğlu’nun, re­simle ilk bağlantısı Zeki Kocamemi’ nin 1927 yılında bu okula resim öğretmeni olarak atanmasıyla baş­ladı. Hem Zeki Kocamemi’nin, hem de okul müdürü Şerif Bey’in etkisiyle, İstanbul’a gelerek Güzel Sanatlar Akademisine kaydını yaptıran Bedri Rahmi Eyüboğlu, ilk […]