bileşik makine

İyonik ve kovalent bağlı maddelere örnekler veriniz.

İyonik ve kovalent bağlı maddelere örnekler veriniz. İyonik bağlı maddeler İyonik bağ, iki atom arasında, zıt yüklülükten dolayı elektron alışverişi sonucu oluşan bağlardır. iyonik bağın oluşması ile ilgili açıklamlamalara bakabilirsiniz İyonik bağlı madde örnekleri NaF: Sodyum flor bileşiği NaCl: Sodyum klor bileşiği (tuz) NaBr: Sodyum bromide bileşiği NaI: Sodyum iyodür bileşiği KCl. Potasyum klor bileşiği KBr: […]