çoğulcu demokrasi

Çoğulcu Demokraside Özgürlük Anlayışı özellikleri ve Tarihi

Çoğulcu Demokraside Özgürlük Anlayışı Nasıldır? özellikleri ve Tarihi Çoğulcu Demokraside Özgürlük Anlayışı Doğuşu ve gelişimi İnsanın, salt insan olarak, doğuştan bazı hak ve özgürlüklere sahip olduğu, Devletin bunlara hiç bir zaman dokunamayacağı düşüncesinin sistemli bir biçimde öğreti olarak ortaya çıkışı, 17. yüzyıla rastlar. Bu öğretiye, «bireysel haklar öğretisi» denir. Bu öğretiyi kısaca özetlemek gerekirse denilebilir […]