Dalton Atom Modeli

Geçmişten günümüze atom modelleri nelerdir?

Geçmişten günümüze kadar geliştirilen atom modelleri ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızı poster halinde sınıfta sununuz. (Geçmişten günümüze atom modelleri) Bu konumuzda, Dalton Atom Modeli, Thomson Atom Modeli, Rutherford Atom Modeli, Bohr Atom Modeli hakkında çalışma yapacağız. Acaba maddelerin atomlardan oluştuğu düşüncesini ortaya atan bilim insanlarının düşünerek tasarladığı ilk atom modeli günümüze kadar aynı kalmış olabilir mi? Neden? Atomu […]