devlet

Bir devletin oluşmasındaki faktörler nelerdir? Belirtiniz.

Bir devletin oluşmasındaki faktörler nelerdir? Belirtiniz. Devlet, bir kara parçası üzerinde yaşayan insanların, egemenlik anlayışı ile bir siyasi iktidar altında oluşturduğu birliğe denir. Devleti meydana getiren Faktörler: İnsan; millet faktörü de diyebiliriz. Belirli sınırları olan bir kara parçasında yaşayan ve kültür birliği ile ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğuna millet denir. Devleti oluşturan insanların sayısı […]