elektrik de

Ampullerin Parlaklığı Devrenin Direncine Bağlı mıdır?

3. Ampullerin Parlaklığı Devrenin Direncine Bağlı mıdır? Bir devredeki direnç değeri arttıkça devredeki ampul parlaklığının nasıl değiştiğini ve elektriksel direncin ne olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız. Bir devrede direnç değerleri arttıkça ampul parlaklığı azalır. Ampullerin de birer direnç olduğunu biliyorsunuz. Ampullerin seri ve paralel bağlı olması devrede birden fazla direnç olduğunu gösterir. Birden fazla dirençten oluşan bir devredeki […]