enerji

Enerjinin korunduğunu nasıl açıklarsınız?

Enerjinin korunduğunu nasıl açıklarsınız? Daha önceki konularımızda, enerjinin sürekli dönüşerek, başka şekillerde varlığını koruduğundan bahsetmiştik. Enerji yok edilemez, buna enerjinin korunumu denir. Bu durum tüm enerji türleri gerçerli olup, enerji başka enerji türlerine dönüşebilir. Doğada gerçekleşen bu enerji dönüşümleri ile toplam enerji sabit kalır. Doğada her türlü enerjinin kaynağı güneştir. Bitkiler güneş enerjisini alır depolarlar, […]

Evimizi ısıtmak için yararlandığımız yakıtlarda hangi enerji dönüşümleri gerçekleşmektedir?

Evimizi ısıtmak için yararlandığımız kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarda hangi enerji dönüşümleri gerçekleşmektedir? Yakıtların oluşumunu ve yanma sonucu ortaya çıkan etkileri dikkate alarak açıklayınız. Fosil yakıtların oluşumu çok eski ve çok uzun yıllara dayanır. Fosil yakıtların oluşumunda bitkileri fotosentezi ile güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevrilmiştir. Bu yakıtlar, enerji dönüşümleri yanarak yapılır ki bu dönüşümde […]

Bu olayda dal ve elmanın hangi enerjilere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz?

Bir elma ağacının üzerinde elma olan bir dalını aşağı doğru çekip bıraktığınızı ve daldaki elmanın kopup düştüğünü düşününüz. Bu olayda dal ve elmanın hangi enerjilere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz? Bu enerjilerin varlığını nasıl açıklarsınız? Dalda duran elma çekim potansiyel enerjisine, Çekilip bırakılan dal da esneklik potansiyel enerjiye sahiptir. Dalı çekip bıraktığımızda, esneklik potansiyel enerjinin etkisi ile elma daldan […]

10. Etkinlik Enerji Dönüşümleri

10. Etkinlik: Enerji Dönüşümleri 43. sayfa Fen ve teknoloji çalışma kitabı 7. sınıf Aşağıda verilen durumlarda gerçekleşen enerji dönüşümlerini açıklayınız. Zilin ses oluşturması sırasında hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir? Tokmaklı zilde, zil çalma sırasında, zile gelen elektrik enerjisi kinetik enerjiye, yani zilin tokmağı zil çanağını vurur, ve ses enerjisine dönüşür. Nehirlerdeki suyun enerjisi, hidroelektrik santrallerde hangi […]

Kinetik Enerjiyi Tanıyalım

Kinetik Enerjiyi Tanıyalım 7. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi 60. sayfa Hareket hâlindeki bir cismin enerjisi var mıdır? Bunu nasıl açıklarsınız? Düşüncelerinizi ve gerekçelerinizi günlük yaşamdan vereceğiniz örnekler­le açıklayınız. Hareket halindeki bir cisim üzerinde enerji taşır. Başka cisimlere çarptığında da bu enerjisini başka cisimlere iletir. Bir topu harelet ettirdiğimizde o topu başka bir topa vurdurursak, o […]

İş ve Enerji

İş ve Enerji 7. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Ünite Sayfa 58-59 Düşün-Bul 1. Yerde duran bir çöp torbasını alıp çöp kutusuna attığımızda onu nasıl ve hangi yönde hareket ettirmiş oluruz? Çöp torbasını, yerden alıp çöp kutusuna atma eyleminde, torbayı alıp yukarı doğru kaldırarak, yukarı yönde bir kuvvet uygularız, Torba bu kuvvet doğrultusunda hareket eder. Torbayı […]

İş ve enerji arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve farklılıklarını araştırınız.

İş ve enerji arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve farklılıklarını araştırınız. Araştırmanızı günlük yaşamdan örneklerle destekleyerek arkadaşlarınıza sununuz. İlk önce işi tanımlarsak, kuvvet uygulanarak veya yönlendirilerek, gerçekleştirilen hareket veya kuvvet akımına iş denir. Enerji ise iş yapabilme yeteneğidir. Bir kuvvet sonucunda ortaya iş çıkıyorsa, enerji vardır. İş yapılırken kuvvet uygulanır. Uygulanan bu kuvvet için enerji […]

Enerji Nedir? Türleri ve Geleceği (Geniş Anlatım)

Çeşitli alanlarda kullanılan terim. Biyolojide Enerji Termodinamiğe özgü ilkelerin biyo­lojide, özellikle molekül biyolojisi alanında, hücrelerin yapısının ve işlevlerinin çözümlenmesi konusun­da çok verimli oldukları saptan­mıştır; bu ilkelerin ayrıca, genetik ve evrim gibi daha geniş alanlarda kullanılmaları beklenmektedir. Çeşitli biyolojik dönüşümlerdeki enerji dolaşımı (Çiz. 1), bir ırmağın dağdan aşağı akıp, izlediği yol üstünde çevresine yaşam verme­sinden sonra […]

Madenlerimiz ve Enerji Kaynaklarımız

Günlük yaşamımızda kullandığınız eşyalar hangi madenlerden yapılmıştır? Bir kaç örnek veriniz. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok eşya çeşitli madenlerden yapılmaktadır. Kömürü sobada yakarız ısınırız. Bazı tencereler alüminyum (boksit) madeninden yapılmış, çelikten de tencereler, kaşıklar ve çatallar vardır. Cam bardaklarımız kumdandır. Buzdolabı ve çamaşır makinelerinde demir, çelik, bakır madenleri kullanılmıştır. Kullandığımız bir çok ev aletlerimizde de petrol […]