Ercüment Kalmık

Türk ressamı Ercüment Kalmık Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (İstanbul, 1909-İstanbul, 1971). Nişantaşı Sultanisi ve Ankara Lise­sindeki öğreniminden sonra British School’a devam eden Ercüment Kal- mık, 1928’de Güzel Sanatlar Akade- misi’ne girerek İbrahim Çallı atölye­sinde sanat öğrenimine başladı. 1939’da Paris’e giderek Andre Lhote atölyesinde resim çalışmaları yaptı, aynı zamanda Sorbonne’da sanat ta­rihi derslerini izledi. İkinci Dünya sa­vaşının başlamasıyla yurda dönen sa­natçı 1942’de […]