Erhat Azra

Azra Erhat Kimdir?

Türk yazarı ve çevirmeni (İstanbul, 1915-İstanbul, 1982). Orta öğrenimini Brüksel’de tamam­ladıktan (1934) sonra 1939’da Anka­ra Üniversitesi Dü ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitiren Azra Erhat, aynı Fakülte’nin Klâsik Filoloji Bölümü’nle asistanlık, doçentlik yaptı. 1947’de üniversiteden ayrılmak zo­runda kalınca, Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde (1949-1956) gazeteci olarak, Uluslararası Çalış­ma Bürosu’nda da kitaplık memuru olarak çahştı. 12 Mart döneminde […]