Azra Erhat Kimdir?

Türk yazarı ve çevirmeni (İstanbul, 1915-İstanbul, 1982).

Orta öğrenimini Brüksel’de tamam­ladıktan (1934) sonra 1939’da Anka­ra Üniversitesi Dü ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitiren Azra Erhat, aynı Fakülte’nin Klâsik Filoloji Bölümü’nle asistanlık, doçentlik yaptı. 1947’de üniversiteden ayrılmak zo­runda kalınca, Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde (1949-1956) gazeteci olarak, Uluslararası Çalış­ma Bürosu’nda da kitaplık memuru olarak çahştı. 12 Mart döneminde siyasal bir suçlamadan ötürü Saba­hattin Eyüboğlu, Vedat Günyol’la birlikte yargılandı ve beraat etti.

Hümanist Bir Anlayış

Çeşitli dergi (özellikle Yeni Ufuklar) ve gazetelerde yayımlayarak sonradan kitaplaştırdığı daha çok deneme niteliğindeki yazılarında edebiyat, felsefe, vb. sorunlar üstünde duran, Anadolu uygarlığına ayrı bir önem gösteren,çağdaş hümanizma (insan­cılık) anlayışının belirginleşmesi ve benimsenmesi için, ortak çalışma arkadaşları Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol’la birlikte çaba har­cayan, insan sevgisinden kaynakla­nan bir ahlak anlayışım savunan Azra Erhat, çevirilerinde de belli bir seçmecilikle, insancılığı işleyen ya da insancılığa ağırlık veren yazarla­rın (Homeros, Rabelais, vb.) yapıt­larına öncelik tanımış, çeviri çalış­malarım çoğunlukla S.Eyüboğlu, V. Günyol, A. Kadir gibi yazar ve çevirmenlerle birlikte gerçekleştir­miştir. A. Kadir’le birlikte Homeros’ tan yaptığı İlyada çevirisinin ilk cildiyle Habib Edip Törehan Bilim Ödülü’nü (1959), aynı kitabın üçüncü cildinin çevirisiyle de Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü (1961) alan yazar, gene A. Kadir’le birlikte Homeros’un Odysseia’sını (1970) çevirmiş, ölümünden sonra Yazko Çeviri dergisi tarafından “Azra Erhat Çeviri Ödülleri” adıyla bir ödül oluşturulmuştur (1983).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.