eşcinsellik

Eşcinsellik Nedir?

Bir kişinin kendi cinsinden bir kişiye erotik ilgi duymasıyla belirlenen cinsel anormallik. Söz konusu ilgi hem kadında, hem de erkekte bulunabilir; bir başka deyiş­le, eşcinsellik, kadınlarda da, er­keklerde de görülebilir. Eşcinsellik üişkileri bazen raslantısal ve geçici olarak ortaya çıkabilir; bazense, karşı cinsle hiçbir cinsel ilişki kurulmasına izin vermeyecek kadar kesindir. Eşcinsellikte iki tür davranış biçimi […]