Eşcinsellik Nedir?

Bir kişinin kendi cinsinden bir kişiye erotik ilgi duymasıyla belirlenen cinsel anormallik.

Söz konusu ilgi hem kadında, hem de erkekte bulunabilir; bir başka deyiş­le, eşcinsellik, kadınlarda da, er­keklerde de görülebilir. Eşcinsellik üişkileri bazen raslantısal ve geçici olarak ortaya çıkabilir; bazense, karşı cinsle hiçbir cinsel ilişki kurulmasına izin vermeyecek kadar kesindir.

Eşcinsellikte iki tür davranış biçimi ayırt edilir: Etken (erkek tipinde) eşcinsellik; edilgen (kadın tipinde) eşcinsellik; ama bu iki tür davranış, aynı bireyde birbirini izleyerek de belirebilir. Eşcinselliğin en sık rastlanan biçimi, aynı cinsten iki kişiyi birbirine yaklaştıran, ama cinsel ilişkilere varmayan duygudur; özel­likle kadında bu biçimiyle ortaya çıkar ve aşka yaklaşan aşırı kıs­kançlıkla yüklü dostluklar biçiminde kendini gösterir. Bütünüyle eşcinsel olan davranış biçimindeyse, daha çok tatmin edilmemiş tensel ilişkiler söz konusudur (bu düş kırıkhğı, eş­cinsel ilişkilerdeki dengesizliği bü­yük ölçüde açıklar).

Eşcinsellik, Eski Yunan’da ve Roma împaratorluğu’nda kültürlü çevre­lerde, atletik güzelliğe hayranlıkla bir tutulmuş, kadın eşcinselliğini belirten safizm terimi Lesbos (Midil­li) adasında yaşamış, Sappho adlı kadın ozanın adından türemiştir (kadın eşcinsellere de bu adanın adından, lesbiyen denir). Eşcin­selliğin bir başka biçimi olan çoquk- çuluktaysa [pederastlık) çocuklara ve ergenlik çağındakilere yönelme söz konusudur.

Eşcinselliğin nedenleri çok çeşitli­dir. Temelinde kalıtımsal bir etme­nin ya da cinsel organlardaki bir anormalliğin bulunmasına çok en­der raslamr. Freud’a göre annesine aşırı bağh olan eşcinsel erkek, ergenlik dönemine doğru, annesinin yerini doldurmak, yani, onun yerine analık rolünü oynayabilecek birini bulmak istediğinde, sevebileceği bir kadını annesinin yerine koymaktan kaçındığı zaman, eşcinselliğini göz­ler önüne sermiş olur. Bazen yaşanılan ortam da eşcinselliğe yöneltici rol oynayabilir (yatılı okul­lar; cezaevleri; vb.). Bazen de hormon dengesizlikleri kişiye, karşı cinsin fiziksel görünümünü verebi­lir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.