Etçil Bitkiler

Etçil (Et Yiyen) Bitkiler Nedir?

Ürettikleri özel enzimler sayesinde hayvansal proteinleri sindirme yete­neği bulunan bitkiler. Bu bitkilerin en şaşırtıcı özellikleri, böcekleri yakalamaya uyum sağla­malarıdır. Bazılarında,sözgelimi nemli yerlerde yetişen ve rozet yap­rakları olan Pinguicula’da, böcekle­rin, üstünde toplanıp birikmesine yarayan yapışkan tüyler bulunur. Gene rozet yaprakları olan bazıla­rındaysa (böcekyiyen ya da Drose­ra). uzun keseler halindeki yapışkan tüylerin işlevleri daha da fazladır; küçük […]