Etçil (Et Yiyen) Bitkiler Nedir?

Ürettikleri özel enzimler sayesinde hayvansal proteinleri sindirme yete­neği bulunan bitkiler.

Bu bitkilerin en şaşırtıcı özellikleri, böcekleri yakalamaya uyum sağla­malarıdır. Bazılarında,sözgelimi nemli yerlerde yetişen ve rozet yap­rakları olan Pinguicula’da, böcekle­rin, üstünde toplanıp birikmesine yarayan yapışkan tüyler bulunur. Gene rozet yaprakları olan bazıla­rındaysa (böcekyiyen ya da Drose­ra). uzun keseler halindeki yapışkan tüylerin işlevleri daha da fazladır; küçük bir sinek ya da karınca, tüylerden bazılarının yüzeyine ya­pıştığında komşu tüylerin ava doğru yönelerek bitkinin yakalama gücünü ve sindirim hızını artırdıkları görü­lür.

Bazı türler de fare kapanım andı­ran, tuzak çeşitleri yaratırlar. Utriculariaceae ailesinden su bitkileri olan tulumcuklularda, çokparçalı olan yaprakların, ağız kesimi bö­ceklerin ve kabukluların dışarı çıkmasını güçleştiren çıkıntılarla kaplı çok sayıda küçük tulum gibi şişkinlikleri vardır; bu yapıların içinde tutsak kalan hayvanlar ölür ve bitki tarafından sindirilirler. Bazı etçil bitkilerdeyse, dikensi çıkıntıla­rın, etkinliklerini artıran belli bir hareketlilikleri vardır. îbrikotların- da yapraklar, ibrik biçiminde bir yapıyla sona ererler (bu yapının, yaprağın yaşlanmasıyla kapanacak bir kapağı vardır); böcekler ibrik içine düşerek, içindeki sıvıda boğu­lurlar ve sindirilirler. îbrikotları sa­rihçi bitkilerdir, ama bunlara yakın bir cins olan Sarracenia, Amerika’ daki bataklıklarda demetler halinde gelişir. Yakalama aygıtı, Dionaea’ larda daha da gelişmiştir; yaprak­ların ucunda, iki yüzeyli biçimde farklılaşmış ve iki uzun dikeni olan bir bölüm yer alır. Böcek yakalan­dığında, bakışımlı iki kesim birbiri­nin üstüne kıvrılır ve dikenler bu kafesi kapatacak biçimde üst üste gelir.

Küçük hayvanları yakalama ve sin­dirme uyumu etçil bitkilerde öylesi­ne belirgindir ki, bitkibilimciler farklı cinsler arasında gerçekten bir yakınhk olup olmadığını pek bilmek­sizin, bitkileri bu uyum ölçütüne göre aynı öbek içine sokarlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.