fare

Fareler Nasıl Yaşar?

Fareler nerede nasıl yaşar nasıl çoğalır? Kemiriciler ya da kemirgenler (Roclentia) takımından, Muroidae üstailesinden küçük memeli hayvan. Sıçanlar, tarla sıçanları, orman sıçan­ları, hamsterler, lemmingler, vb. de aynı üstaileye girerler. Sıçanlarla bir­likte, sıçangiller (Muridae) ailesini oluşturan, fare, Mus cinsindendir. Bazı bilim adamları, küçük boyutlu hayvanlar söz konusu olduğunda fare ile sıçanı birbirine karıştırırlar; sözgelimi, bilimsel adı […]