Fareler Nasıl Yaşar?

Fareler nerede nasıl yaşar nasıl çoğalır?

Kemiriciler ya da kemirgenler (Roclentia) takımından, Muroidae üstailesinden küçük memeli hayvan. Sıçanlar, tarla sıçanları, orman sıçan­ları, hamsterler, lemmingler, vb. de aynı üstaileye girerler. Sıçanlarla bir­likte, sıçangiller (Muridae) ailesini oluşturan, fare, Mus cinsindendir. Bazı bilim adamları, küçük boyutlu hayvanlar söz konusu olduğunda fare ile sıçanı birbirine karıştırırlar; sözgelimi, bilimsel adı Micromys minutus olan ve boyu, kuyruksuz en çok 6 ya da 7 sm’yi bulan kemirgene, bazı uzmanlar cüce fare, bazılarıysa cüce sıçan demektedirler. Cüce fare çok hafiftir: Beslenmek ya da yuva yapmak için üstüne tırmandığı buğ­day başağı hemen hiç eğilmez. Ev faresi (Mus musculus], kolayca besin maddesi bulduğu için evlerde yaşa­mayı sever. Afrika, Endonezya ve Malezya’da yaşayanlara çok yakın özellikler taşıyan birkaç tür ve bir paleoarktik tür vardır. Farelerde, sıçanların itici görünümü yoktur; bunun nedeni yalnızca farelerin daha küçük boyutlu olması değil, genel görünümleridir: Sivri burunlu, iri kulaklı, küçük siyah gözlü, uzun “bıyıkladırlar. Fareler, doğada koruntulu bir barınak bulamadıkla­rında, yeraltı inleri kazarlar.

Dişiler yılda beş ya da on kez doğu­rur; gebelik 28 gün sürer. Yaz mevsi­minde yavru sayısı artar.

Beyaz fare özel bir tür değil, bir çeşit albino hastalığına (akşınlık) tutul­muş faredir; laboratuvarlarda yetiş­tirilen beyaz fareler, çeşitli biyoloji deneylerinde kullanılmaktadırlar. Farelerin Haçlı seferleri sırasında Avrupa’ya geçtikleri sanılmaktadır (aynı şey sıçan için de geçerlidir). Aşırı üremeleri insanlar için bir yıkım sayılır; çünkü doymak bilme­yen hayvanlardır ve her çeşit besin maddesine, çamaşırlara, giysilere, kitaplara, kâğıtlara, vb. saldırırlar. Fareye karşı kullanılabilecek en iyi silah kedidir (doğadaysa, gündüz ve gece yırtıcı kuşları); ama fareler çoğunlukla kediden kaçmayı başarır­lar. Farelere karşı ayrıca kapanlar ve zehirler kullanılır. Hazırlanan fare zehirlerinin temeli, striknine ya da Danysz virüsüne dayanır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.