Felipe V

İspanya Kralı Felipe V Hayatı

İspanya kralı Felipe V, (Versailles, 1683-Mad- rid, 1746). Büyük Veliaht Louis de France’ın (1661-1711) ikinci oğlu olan Anjou dükü Felipe, Louis JÖV’ün torunuy­du. Çocuksuz ölen kral Çarlos Il’nin vasiyeti üstüne, 1700’de İspanya tah­tına çıktı. Krallığı önce, kendi adayı bulunan Avusturya dışında bütün Avrupa ta­rafından tanındı. Daha sonra, İngilte­re, Hollanda, Prusya ve Portekiz, Avusturya’yla birleşerek Louis XIV’e […]