İspanya Kralı Felipe V Hayatı

İspanya kralı Felipe V, (Versailles, 1683-Mad- rid, 1746).

Büyük Veliaht Louis de France’ın (1661-1711) ikinci oğlu olan Anjou dükü Felipe, Louis JÖV’ün torunuy­du. Çocuksuz ölen kral Çarlos Il’nin vasiyeti üstüne, 1700’de İspanya tah­tına çıktı.

Krallığı önce, kendi adayı bulunan Avusturya dışında bütün Avrupa ta­rafından tanındı. Daha sonra, İngilte­re, Hollanda, Prusya ve Portekiz, Avusturya’yla birleşerek Louis XIV’e karşı çıktılar. Felipe V’in tahtını ko­rumak için Ispanya’da sürdürdüğü İspanya veraset savaşları, Utrecht (1713) ve Rastatt (1714) anlaşmala­rıyla son buldu: İspanya Minorca ve Cebelitarık’ın yanı sıra Sicilya’yı, Napoli krallığını, Milanese bölgesi­ni, Sardinya ve Hollanda’yı yitirdi; ama Felipe V tacını korudu.

FRANSA’NIN GÜVENİLMEZ MÜTTEFİĞİ

Ispanya’ya gelişinde çok iyi karşıla­nan Felipe V, çevresindeki Fransızla­rın hasisliği ve ilk karısı Maria Luisa Gabriel de Savoia’nm nedimesi Ur- sins prensesinin siyasal rolü nede­niyle çok sayıda düşman kazandı. Karısı ölünce evlendiği (1714) İsabel Farnesio (italyancası Elisabetta Far- nese), bakan Alberoni’nin de deste­ğiyle saraya İtalyan etkisini getirdi. Louis XIV’ün ölümü (1715) üstüne Felipe V’in Fransa kralı olacağını sa­nan Alberoni, onu Fransa, İngiltere ve Avusturya’ya karşı savaşa sürük­ledi ve savaş 1720’de bakanın göz­den düşmesiyle son buldu. Felipe V, Louis XV’in yakında öleceğini sana­rak, Fransa tahtına çıkabilmek ama­cıyla 1724 ’te bir süre kendi tahtından ayrıldı; ama öz oğlu Luis I’in ölümü üstüne yeniden tahta döndü.

İsabel Farnesio’nun siyaseti, çatışma konusu olan İtalyan topraklarını, ço­cukları için elde etmeye yönelikti. Louis XV’in Marie Leszczynska’yla (daha önce başka bir kızla nişanlıydı) evlenmesi sonucu Fransa’yla arala­rında ortaya çıkan kısa bir kopukluk­tan sonra, Felipe V, Avusturya, Fran­sa ve İngiltere’ye yaklaştı: Böylece, büyük oğlu Carlos III, Parma ve Pia- cenza topraklarını elde etti. Polonya veraset savaşları sırasında Fransa’yla ittifak yapan Felipe V, Viyana anlaş­masında (1738), Parma ile Piacenza’yı Avusturya’ya bırakan Carlos III için, Napoli ve Sicilya’yı elde etti. Avusturya taht kavgaları sırasında Fransa’dan yana oldu; ama savaş bit­meden önce öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.