Gazneliler

Gazneliler Devleti ve Gazneli Sultan Mahmut Hindistan Seferleri

Gazneli Sultan Mahmut Gazneliler Devleti’nin en büyük hükümdarı ve Hindistan fatihi Gazneli Sultan Mahmut, 971 tarihinde doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Büyük bilginlerin elinde yetişti. Mert ve cesur bir insandı. Gazneli Mahmut’un babası Sebük Tekin, Samanoğulları Devleti’nin Horasan valisi idi. Gazneli Mahmut, genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı. Babası sağ iken Horasan valiliği görevini yürüttü. Sebük Tekin öldüğü zaman tahta […]