Günlük aberasyon

Aberasyon Nedir?

Aberasyon Nedir? (Latince aberrare’den İngilizce ve Fransızca aberration), Sapma, inhiraf. (Mecaz) Sapıtma. (Astronomi) Yeryüzündeki gözlemcinin, ışığın hızına göre ihmal edilemeyecek bir hızla yer değiştirmesi sonucu meydana gelen optik olay. Aberasyondan dolayı bir gök cisminin zahiri doğrultusu, yeryüzündeki gözlemci uzayda hareketsiz olabilse, gök cisminde gözleyebileceği gerçek doğrultudan farklıdır; c ışık hızına nispetle ihmal edilemeyecek bir v […]