Halı

Uşak Halıları

Çok zengin çeşitleri bulunan Uşak halılarının iki ana tipi vardır; Madalyonlu Uşak halıları; Yıldızlı Uşak halıları. Madalyonlu Uşak halılarında örnek (ana motif), ortada büyük bir madalyon ile kenarlarda parça madalyonlardan ya da madalyonların çeşitli biçimde sıralanmasından oluşur. Halının ortasında her zaman tam bir madalyon yer alır. Yıldızlı Uşak halılarındaysa, zeminde koyu renkli yıldız motifleri görülür. […]

Osmanlı Saray Halıları

Anadolu halılarının klasik biçimleri yanında, tamamen farklı bir görünümü olan Osmanlı Saray halılarında, tüm Osmanlı sanat kollarında yer alan doğalcı yaprak ve çiçek dekoru kendini gösterir. Öbür Türk halılarından farklı olarak Osmanlı Saray halıları Sine düğümü (İran düğümü) ile dokunmuştur: Desenler çok ince ve zengin olduğu için, bu halıların dokunmasında uçları birbirine daha yakın olan […]

DUVAR HALISI

Süsleme ya da soğuktan koruma amacıyla, duvarlara gerilmek için dokunan duvar halıları, tezgâhta ya da elde dokunur. En eski örnek Presentation de la vierge’dir (XIV. yy.). Aynı dönemde Paris’te Nicolas Bataille’m yönetiminde Apokalypsis gerçekleştirilmiştir (1376-1400). XIV. yy’de Brugge, Brüksel, Anvers gibi merkezlerde kurulan tezgâhlara siparişler verilmeye başlanmıştır. Bu siparişlerin arasında Papa’nm Brüksel’e ısmarladığı, Raffaello’nun Havarilerin […]

Bergama Halıları

Geleneksel motiflere bağlı Bergama halılarında kûfi bordürden başka, Selçuklu halılarındaki geometrik motifler de kullanılmıştır. Ayrıca, geometrik taslağa uygun düşecek biçimde stilize edilmiş bitkisel motiflere de zaman zaman yer verilmiştir. Seccadeler XVII. yy’dan başlayarak Anadolu’da geniş ölçüde yaygınlaşan seccadeler, halıların en önemli gruplardan birini oluşturur. Bunların en eski örneklerinin ne zamana uzandığına ve mihrap motifinin ne […]

Halının Tarihi ve Türk Halı Sanatı

Yere ya da mobilya üstüne yaymak, duvara asmak amacıyla genellikle yünden ve ipekten yapılan, kısa tüylü örme ya da dokuma yaygı. Halı sanatı başlangıçtan bu yana Türklere bağlı olarak gelişme göstermiştir. Düğümlü ilk halılar, I.S. III. yy’da Orta Asya’da Türkler tarafından dokunmaya başlanmıştır (hayvancılıkla uğraşan ve yaşamlarını evcil hayvanların ürünlerine bağlı olarak sürdüren bir toplumda, […]