hormon

Hormon Nedir? Hormonların Etkileşimleri ve Türleri

İçsalgı bezlerinden kana karışarak organların çalışmalarını düzenleyen uyarıcı madde. Çeşitli kimyasal yapıdaki (protein­ler, peptitler, steroyitler) hormonlar farklı metabolizmaların işleyiş ve eşgüdümünü denetleyen, yüksek düzeyde örgenlenmiş bir sistemin aracılarıdır. Hormon terimi ilk kez 1901’de, Aldrichve Takamine tarafından, bulduk­ları, sekretin gibi, bazı işlevleri uzaktan uyaran maddeleri adlandır­mak için kullanıldı. O tarihten beri, çok sayıda içsalgı yalıtıldı ve […]