Hümanizm

Hümanizm Nedir? Ünlü Hümanistler Kimlerdir

Eski çağ dillerine ve edebiyatlarına ön planda yer ayıran ve insan yaşamına en yüksek anlamını, en yetkin saygın­lığını veren şeyi araştıran Rönesans hümanistlerinin öğretisi. Eskiçağ’ın öğrenilmesine ve bir kültür modeli olarak kabul edilmesine daya­nan hümanizm, Rönesans’la ilişkilidir. Payen’e göre bu akım, Marsilio Ficino’nun Theologia Platonica ’sının (Ef­latuncu Tanrıbilim) yayımlandığı 1482 yılı (bu tarihten yirmi yıl […]