Huygens

Huygens Kimdir?

Hollandah fizikçi, matematikçi ve gök­bilimci (La Haye, 1629-La Haye, 1695). Diplomatlar ailesinden gelen Christiaan Huygens, bilimsel bir çevrede ye­tişti; Leiden ve Breda üniversitelerin­de öğrenim gördü. Mantık, matematik ve fizik alanlarında sağlam bilgisi var­dı. Latince, yunanca, fransızca ve İtal­yanca da öğrenen Huygens, ayrıca, çok iyi bir müzikçiydi. Öğrenimini bi­tirdikten sonra aüesinin yanma dön­dü ve bütün zamanım […]