İbni Haldun

İbni Haldun Hayatı ve Değişik Alanlara Yaklaşım Biçimi

Arap tarihçisi ve felsefecisi (Tunus, 1332-Kahire, 1406). Asıl adı Muhammed bin Abdurrahman olan İbni Haldun, ilk öğrenimini tamamladıktan sonra, İslam bilgin ve felsefecilerinin yapıtlarını inceledi, Arap dünyasında tanınan Yunan ve Latin düşünürlerinin yapıtlarını oku­du. Bir ara siyasetle uğraştı; Şam’da Timur’un hizmetine girdi. Tunus ve Fas saraylarında görev aldı. Kimi za­man, yakınlık ve saygı gördü, kimi […]