iç salgı

İç Salgı Bilim (Endokrinoloji) Nedir? Hormonların İncelenmesi

İçsalgı bezlerinin ve bunların salgıla­rı olan hormonların incelenmesi (en­dokrinoloji de denir). Bir organizmanın çeşitli işlevleri, ken­disini oluşturan değişik doku ve or­ganların uyumlu biçimde çalışmasını sağlamak için bütünleşmeli ve denetlenmelidir. Gerçekten de hiçbir orga­nizma, bütün organları kendi başma ve eşgüdümsüz olarak çalışsaydı, ya­şamını sürdüremezdi. Organizmanın eşgüdümü, sinir siste­mi ve içsalgı sistemiyle sağlanır. İki sistem arasındaki ayrımın […]