İhtiyozorlar

İhtiyozorlar ve İkinci Zamanda Yaşamış Bazı Sürüngenler

İhtiyozorlar (İchthyosauria) takımım oluşturan, İkinci Zaman’da Triyas’tan Tebeşir devrine kadar yaşamış, yunu­sa benzer fosilleşmiş deniz sürünge­ni. Balıkla beslenen (balıkla beslenme­leri, kalıntıları içinde fosilleşmiş dış­kıların bulunmasından anlaşılmıştır) ve bedenleri tümüyle köpekbalıklarınınkine, özellikle de yunuslarınkine benzeyen bu hayvanlar, büyük deniz sürüngenleridir. Söz konusu benzer­lik, çok farklı gruplara bağlı bulunan, ama yaşam biçimleri aynı olan hay­vanların benzer özellikler […]