ikizler

İkizler Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Aynı doğumda dünyaya gelen iki ço­cuk. İkizler iki kategoriye ayrılır: 1. Gerçek ikizler (ya da tek yumurta ikizleri) ay­nı yumurtanın bölünmesiyle oluşur­lar; her ikisi de aynı cinsiyettedir, bir­birlerine çok benzerler, kan grupları ve parmak izleri aynıdır. Bunlara monozigotlar da denir; 2. Yalancı ikizler (ya da çift yumurta ikizleri) farklı iki yu­murtadan oluşurlar; farklı cinsiyette olabilirler. […]