ikon

İkona Nedir? Hıristiyan İkona Çeşitleri

İsa, Meryem ve azizlerin tahta, metal, fildişi, vb. üstüne değişik tekniklerle yapılan ve Ortodokslar arasında yay­gın olan taşınabilir kutsal resimleri. En eski ikonalar V. ve VI. yy’larda gerçekleştirildi. Sina’daki Azize Katherina Manastırı’nda ortaya çıkarı­lan bu ikonaların, balmumuyla boyan­mış oldukları ve üslup açısından oldu­ğu kadar insan figürlerinin tipleri ve yoğun anlam yüklü bakışları açısın­dan Fayyum’daki Roma-Mısır […]