İktisat

İktisat Nedir? Tarihi ve Bilimin Gelişimi

İnsan toplumlarında malların, zengin­liklerin üretimi, dağıtımı ve tüketimiy­le ilgili olayları, işleyişlerini denetle­mek ve maddi gereksinimleri en iyi bi­çimde karşılamak için inceleyen bilim dalı. İlk İktisat Kitabı İlk iktisat kitabı, 1615’te yayımlandı: Traité de l’économie politique (İktisat Üstüne İnceleme). Yazarı, Antoine de Monchrestien’di. Deneyime dayanan bu yapıt kuramsal olmaktan çok, pra­tik bir kitaptı ve iktisadın temel […]