ilk matbaa

İbrahim Müteferrika Hayatı İlk Matbaa ve Bastığı Eserler

Macar asıllı Türk basımcısı ve yayım­cısı (Cluj, Romanya, 1674-İstanbul, 1745). Bir Macar ailesinin oğlu olan ve asıl adının ne olduğu bilinmeyen İbrahim Müteferrika doğduğu kentteki rahip okulunda dinsel öğrenim gördü. Bazı uzmanlara göre Orta Macar kralı Tököli’nin (Thököly) Habsburglara kar­şı ayaklandığı sırada, Osmanlı akıncılarına tutsak oldu (1692) ve İstan­bul’da esir pazarında satıldı ( kimi araştırmacılarsa, […]