incil

İncil Hakkında Bilgi

İsa’nın yasa ve öğretisini kapsayan, Hristiyanların kutsal kitabı. Hristiyanlığın ilk yıllarından başlaya­rak İsa’nın sözleri, sözlü ya da yazılı olarak kuşaktan kuşağa geçti ve bu metinler sayesinde İsa’nın bildirisi ak­tarıldı. Günümüzde dört İncil vardır, dördünün de yazan, günümüze kadar gelen metinleri bu malzemeye daya­narak hazırlamışlardır. Sinoptik İnciller Üç sinoptik İncil’i (Markos, Matta ve Luka) Yohanna’nın İncil’inden […]