İndükleme

İndükleme Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

Elektrikte üç çeşit indükleme söz ko­nusudur: Elektriksel ya da elektro­statik indükleme; magnetik indük­leme; elektromagnetik indükleme. İlk iki indükleme olayı, bir cismin elek­triksel ya da magnetik bir alana yer­leştirilmesiyle gerçekleşir; üçüncü in­dükleme olayıysa, bir devredeki akı değişiminin, o devrede elektromotor kuvvetinin doğmasına yol açmasıdır. Elektriksel Ya Da Elektrostatik İndükleme Bir elektrik alanına yerleştirilen her­hangi bir cismin taşıdığı […]