indus

İndus Irmağı Hakkında Bilgi

Asya’da ırmak 2.880 km uzunlukta olan İndus ırma­ğı günümüzdeki Pakistan toprakları içinde kalan ve ilk kent uygarlıkların­dan birinin beşiği olan bir havzayı su­lar. Tibet’teki Hımalayalar’dan doğan bu ırmak, doğu-batı doğrultusunda Gilgit’e kadar uzanır ve bu noktada güneybatı doğrultusunu alır. Pencap ovalarına doğru indikten sonra Sind’i aşar, sağ tarafında Belucistan, sol ta­rafında da Thar çölü yer alır, […]