insan hakları

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde tüm insanların haklarının güvence altına…

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde tüm insanların haklarının güvence altına alınmasına rağmen hâlâ insan hakları ihlalleri yapılmasının sebepleri ne olabilir? İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili, uluslararası sözleşmeler yapılmakta, ulusal Anayasalara girmelte, yasalar ve yönetmelikler çıkarılmakta ama hala insan hakları ihlalleri görülmektedir. Bu yazılı yaptırımlar, insanların keyfi davranışlarını bazen engelleyememekte, insanlar yetki sorumluluklarının dışına çıkacak şekilde […]