insansı

İnsansı Maymunlar Nedir?

Kabaca insan görünümünde olmala­rı nedeniyle üst yapılı maymunlara verilen ad. İnsansı maymunlar, şempanzeler, go­riller ve orangutanı içine alan insansı maymungiller (Pongoidae) ve uzun kollu maymungiller (Hylobatidae) aile­lerini kapsar. Bu son aile, bazı sistematikçiler tarafından insansı maymunların dışında tutularak köpeğimsilere bağlanır. Ayrıca, insan soyunun kökeninde yer aldıkları için ilgi çeki­ci olan fosil insansı maymunlar da var­dır. […]