interferon

İnterferon nedir? Tedavi Uygulaması nasıl Olur?

Hücreler tarafından salgılanan ve vi­rüslere karşı koymaya yarayan mad­de. Organizmanın, bütünlüğünü bozmaya yönelik saldırganlara (bakteriler, vi­rüsler, çeşitli maddeler, yabancı hüc­reler) karşı birçok savunma olanağı vardır. Her hücrenin salgılayabileceği interferon maddesi de virüslere kar­şı koymaya yarar; organizmanın bu doğal savunması, ancak son birkaç yıl içinde aydınlatıldı ama henüz tedavi alanında uygulamalara girişilmedi. Aşırım uzun zamandır bilinmesine […]