irade

İrade Nedir

İnsanın tasarımlarına denk düşen nesneler üretme ya da hiçbir dış kı­sıtlama olmadan eylemlerde bulun­mak için kendini belirleme gücü (istenç de denir). İrade Özgürlüğü Hem Descartes’dan, hem de Kant’tan esinlenen bu tanım, irade özgürlüğü sorununu ortaya çıkarır. İradeli bir edim, ya dürtüler tarafından tamı ta­mına belirlenmiş olarak düşünülür (bu dürtülerin doğası ve kökeni ne olursa olsun) […]