Isı

Isı nedir? Sıcaklık ile arasındaki farklar

Bir sıcaklık değişimi (yükselme ya da azalma), bir hal değişimi ya da kim­yasal bir tepkimeyle belirlenen ener­ji biçimi. Sıcaklık ve Isı Miktarı Sıcak ve soğuk kavramları kuşkusuz en eski çağlardan beri bilinmektedir. Sözgelimi, Aristoteles’e göre sıcak ve soğuk, dünyada egemen olan dört ilkeden ikisidir. Bu ısı olaylarının gen­leşme gibi mekanik olaylara bağlana­bildiği de gene uzun […]