ışınım

Işınım (Radyasyon) Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Enerjinin belli bir kaynaktan tanecik biçiminde yayılması. Enerjinin her çeşit iletiminin dalgasal ve tanecikli yapısındaki ikilik günü­müzde herkesçe kabul edilmiştir: Fo­ton ya da fonon gibi enerji yüklü taneciklere dalgalar (fotonlar için elektromagnetik dalgalar, fononlar için ses dalgaları) denk düşmekte­dir. Işınım (radyasyon) terimi altında ayrıca, radyoak­tif cisimlerden çıkanlar gibi,tanecik demetlerinin yayınlanması da belirti­lir. Bu cisimler, parçalanmaları sıra­sında […]