ısıölçer

Isı Ölçümü Nedir? Yöntemleri Nelerdir? Isı ölçerler

Değişik fiziksel olaylar ya da kimya­sal tepkimeler sırasında açığa çıkan ya da soğurulan ısı miktarlarının öl­çümüyle ilgilenen fiziksel-kimyasal teknik. Isı Ölçüm Yöntemleri Bir ısı miktarının ölçümü iki ilkeye da­yanır: 1. Isı alışverişlerinin eşitliği il­kesi: Isıl açıdan yalıtılmış kapalı bir kap içine konan farklı sıcaklıktaki iki cisim, ortak bir sıcaklıkla belirlenen ısıl bir dengeye doğru evrim […]