İskandinavya

İskandinav Sanatı Hakkında Bilgiler

İskandinav sanatını oluşturan Dani­marka, Norveç ve İsveç gibi üç ülke­nin sanatı aşağı yukarı bütün Ortaçağ boyunca türdeş bir biçimde gelişmiş­tir. Türdeşlik gereği gerçek bir Baltık sanatından söz edilebilirse de, bu or­tak kültür ve sanat birikimi üstünde yükselen, her ülkenin etkisinde kaldı­ğı yabancı etkilerin farklılığından kay­naklanan bazı ulusal özellikleri ayırt etmek gerekir. Mimarlık Viking dönemi sonunda […]