İskenderiye

İskenderiye Kenti Tarihi

Mısır’ın ikinci büyük kenti ve en önemli limanı (3.170.000 nüf.; 1992). Nüfusun sürekli arttığı, son derece modern bir kent görünümü alan İskenderiye, Mısır ticaretinin beşte 4’ünün gerçekleştiği önemli bir ti­caret merkezidir (borsa). Kentteki başlıca etkinlikler arasında özellikle sünger avcılığı, pamuk işçiliği, kâğıt hamuru yapımı, besin sanayisi, kim­ya sanayisi, vb. sayılabilir. Tarih İ.Ö. 332-331 tarihleri arasında […]