İskoçya

İskoçya’nın Ekonomisi

Yüksek Toprakların Issızlığı Yüksek Topraklar’da ve belli bir ölçü­ye kadar Uplands’lerde, İskoçya ikti­sadının kendine özgü nitelikleri oldu­ğu gözlenir.XIX. yy’ın ortalarında İs­koçya nüfusunun dörtte birini barın­dıran bu geniş topraklar, günümüzde son derece ıssızlaşmıştır; nüfus yo­ğunluğu, zaman zaman, özellikle Argyll, İnverness ve Ross and Cromarty idare bölümlerinde km2’ye 7 ki­şi, kuzeybatıda, hatta Sutherland ida­re bölümünde km2’ye 2 […]

İskoçya’nın Tarihi

İskoçya eskiden Piktler ve İskoçların ülkesiydi. İrlanda’dan gelen bu iki halk, XI. yy’da bir krallık halinde bir­leşmişlerdi. Geniş alanların efendisi olan toprak sahibi soylu aileler ara­sında baş gösteren uzun rekabetler, ülkenin tarihine 1371 yılına kadar egemen oldu, bu tarihte Stuart süla­lesinden ilk hükümdar tahta geçti. XVI. yy’da John Knox’ın etkisiyle, bu­rada Calvincilik yaygınlaştı; hareket, hem güçlü […]

İskoçya Coğrafyası ve Genel Bilgiler

Yüzölçümü :78 772 km2 Nüfusu :4 957 000 (1992) Nüfus yoğunluğu :Km2’ye 62,9 kişi Merkezi :Edinburgh (444 740 nüf.; 1992) Büyük Britanya adasının en kuzeyde yer alan bölümü. Batıda Atlas Okyanusu, doğuda Ku­zey Denizi’yle çevrili olan İskoçya, adanın güney kesiminden Cheviot dağlarıyla ayrılmıştır. İskoçya Coğrafi özellikleri Birinci Zaman öncesinde ve Birinci Zaman sırasında kıvrımlanmış eski kayaçlardan oluşan […]