itki

İtki Nedir?

Psikanalizde, insanın ruhsal yaşamı­nın dinamik yanını oluşturan süreçler. İtkiyi, hayvansal içgüdüden ayırt et­mek gerekir. İtki de içgüdü gibi biyo­lojik kökenlidir (açlık, susuzluk, cinsel gereksinim, saldırganlık), ama hay­vansal içgüdünün belli amaçlan ve pek değişmeyen doyuma ulaşma tek­nikleri olduğu halde, itki özellikle, bi­rey üstündeki güçlü etkisiyle, dürtü­süyle dikkati çeker. İtki, çeşitli nesnelere yönelebilir ve çe­şitli yollardan doyuma […]